Voorzijde: muntteken hand. ALBERTVS. ET. ELISABET. DEI. GRATIA. ARCHIDVCES, de gekroonde aartshertog met zwaard en de gekroonde hertogin met scepter, zittend op een troon
Keerzijde: AVSTRIÆ. DVCES. BVRGVNDIÆ. ET. BRABANT., gekroond wapenschild  van Albrecht VII van Oostenrijk, omringd door de keten van het Gulden Vlies

Geslagen tussen 1612-1621.

UITERST ZELDZAAM MET PRACHTIGE PORTRETTEN/ EXTREMELY RARE WITH ATTRACTIVE DETAILED PORTRAITS

Antwerpen werd in 1585 ingenomen door de Spaanse troepen wat het einde betekende van de economische welvaart van de stad. De stad was in de 16e eeuw het belangrijkste handelscentrum van West-Europa. Deze positie werd in de 17e eeuw overgenomen door Amsterdam. Na de dood van de Spaanse koning Philips II werd Albrecht van Oostenrijk landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden, ook wel de Bourgondische Nederlanden genoemd. Albrecht was getrouwd met de dochter van Philips II, Isabella van Spanje. Het echtpaar regeerde over de Zuidelijke Nederlanden, terwijl de Noordelijke Nederlanden verwikkeld waren in een oorlog tegen Spanje. Deze oorlog staat bekend als de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Tussen 1609 en 1621 was er een wapenstilstand tussen beide mogendheden, beter bekend als het Twaalfjarig Bestand. Tijdens deze relatief rustige politieke periode werd de hier aangeboden dubbele soeverein geslagen.