Voorzijde: gekroonde W tussen jaartal
Keerzijde: gekroond Nederlands wapen tussen 5 – C.