Voorzijde: LODEW. NAP. KON. VAN HOLL, borstbeeld van de koning naar rechts
Keerzijde: KONINGRIJK – HOLLAND, gekroond wapenschild van het koninkrijk Holland tussen 10 – S, eronder jaartal en muntmeesterteken bij

Randschrift: DE NAAM DES HEEREN ZY GELOOFD

ZELDZAAM EN ABSOLUUT TOPSTUK