Voorzijde: LODEW. NAP. KON. VAN HOLL., borstbeeld van de koning naar links
Keerzijde: KONINGRIJK – HOLLAND, gekroond wapenschild van het Koninkrijk Holland, eronder het jaartal en het muntmeesterteken (bij)

3e type