Voorzijde: gekroonde W tussen jaartal
Keerzijde: gekroond Nederlands wapen tussen 10 – C.