Voorzijde: gekroonde W tussen jaartal
Keerzijde: gekroond Nederlands wapen tussen 25 – C.