Voorzijde: PARATI. VINCERE. AVT. MORI. 4. NONAR. MARTII (bereid om te winnen of te sterven, de 4e van de lentemaand), vijf mensen komen uit turfschip dat in slotgracht ligt
Keerzijde: BREDA. / A SERVITVTE / HISPANA. VIN / DICATA. DVCTV / PRINCPIS. MAV / RITII. A. NASS / AO. MDXC. (Breda van de Spaanse slavernij verlost door ‘t beleid van prins Maurits van Nassau, in ‘t jaar 1590), geheel binnen lauwerkrans

ZELDZAAM

De list met het turfschip van Breda is een van de bekendste voorvallen uit de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Het leidde tot de inname van Breda op 4 maart 1590 en was niet alleen een militaire, maar vooral ook morele overwinning voor de troepen van Maurits van Nassau, de latere Prins van Oranje.