Voorzijde: CEDVNT TRIREMES NAVIBVS x 1.6-0.3 . x / onder Zeeuws wapenschild de schepen van de Verenigde Gewesten
Keerzijde: VICTAE x PEREMPTO x SPINOLA x 26 . MAY x [muntteken burcht] x / galeien van Spinola in slagorde

Sterk uitgemunt exemplaar

De Slag bij Sluis was een zeeslag tijdens de Tachtigjarige Oorlog op 26 mei 1603 tussen een koninklijke Spaanse vloot van acht galeien onder Frederico Spinola en een Zeeuwse vloot onder viceadmiraal Joost de Moor.