Voorzijde: HULDE AAN DEN MOED DER VOORVADEREN, gelauwerd stadswapen, geflankeerd door leeuwen, jaartal eronder
Keerzijde: rozet / TER HERINNERING / AAN HET BEZOEK / VAN / KONING WILLEM III / TE ALKMAAR / OP 8 OCTOBER / 1873 / rozet

Door J.P. Menger

SCHAARS IN ZILVER