Voorzijde: een vrouw onder een eikenboom zittend die haar handen uitsteekt naar de beeltenis van de koning en de koningin hoog in de wolken, in de verte een landschap met bomen en het justitiepaleis van Brussel, getekend rechts onderaan langs de rand: P. THEUNIS (incuus)
Keerzijde: LES COEURS / BELGES / VIBRENT / A L’ UNISSON / 1914 – 1915, een olijftak van links beneden naar links boven, getekend rechts onderaan langs de rand: FONSON et C° LE PERSONNEL DE LA GLe DU GAZ / SECTION IXELLES / A LEUR COLLEGE D. PATERNOSTER / 1914 VAILLANT DEFENSEUR DE LA PATRIE 1919

Door Pierre Theunis

Verzilverd brons