Voorzijde: SIC POTENTI JVSTITIAE – PLACITVMQVE PARCIS., alziend oog in stralenkrans, in de wolken Pax met weegschaal in de rechterhand en olijf- en palmtak in de linker-, aan haar voet de hoorn des overvloeds, rechts offerend kindje met knots en bij brandend altaar, in afsnede PAX TERRA MARIQVE AMBIAN. / FACTA XXV-XXVII MART. / MDCCCII
Keerzijde: AVSPICE DEO O.M. / VNIVS HEROIS VIRTVTE / ET CONSIL. VICTORIBVS GALLIS, / POST INNVMERA, AD RHENUM, / DANVBIVM, PADVM, TIBERIM, / PRAELIA, EVROPAE OPTATAM / NIMIS DIV PACEM REDDIDIT, / EFFRENEM LICENTIAM DOMVIT, / JVSTAM LIBERT. STABILIVIT, / RELIGIONI DECVS / RESTITVIT., zon, daaronder opschrift