Voorzijde: rijstaar rond centrale opening, daaronder 1 C-t
Keerzijde: Maleise tekst: saper saratoes roepijah / Javaanse tekst: sa-pårå-satoes-roepijàh

Pierced decentralized

RARE