Voorzijde: portret van Juliana naar rechts
Keerzijde: gekroond Nederlands wapen tussen waardeaanduiding

Geslagen met gepolijste stempels

Slechts 10 exemplaren vervaardigd!

UITERST ZELDZAAM