Voorzijde: DUPLICI – FOEDERE SALVA. / VIII NOV. PACE CVM ROM. IMPER. / X EJVSD. FOED. CVM REGE. / GALL. INITIS., lelie in stralenkrans, op een troon een gehelmde vrouw met olijftak, rechts gelauwerde liggende vrouw met scheepsroer in rechterhand en leunend op omgevallen kruik, in de lucht een engel met bazuin
Keerzijde: GRATI ANIMI MONUMENTUM / ILLUSTRISSIMIS HUJUS DIFFICILLIMI / NEGOTII PRAEFECTIS DICATUM / A QUIBUSDAM CIVIBUS / MERCATORIBUS AMSTELODAMENSIBUS / MDCCLXXXV., Mercuriushoed, -staf en bazuin in stralenkrans, daaronder opschrift, onderaan gekroond stadswapen van Amsterdam met daarachter drietand en scheeproer gekruist

Door I.G. Holtzhey

VOORZIJDE MET SCHITTEREND DIEPBLAUW PATINA

SUBLIEM EXEMPLAAR

Het Verdrag van Fontainebleau werd op 8 november 1785 gesloten tussen de Rooms-Duitse keizer Jozef II (als landsheer van de Oostenrijkse Nederlanden) en de Staten-Generaal van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Het voorkwam een dreigende oorlog nadat de keizer over een reeks oude kwesties en schimmige gebiedsaanspraken een ultimatum had gesteld.