Voorzijde: WILLEM II KONING – DER NEDERLANDEN., borstbeeld Willem II naar links
Keerzijde: HELDHAFTIG. WELDADIG – EEN VRIEND DES VOLKS., OVERLEDEN / TE TILBURG / XVII MAART / MDCCCXLIX. / DOOR NEDERLAND / DIEP / BETREURD.

Door Van der Kellen