Voorzijde: AAN ONZE – ONDER – GRONDSE STRIJDERS / KdK, De Dood met geweer lopend naar links
Keerzijde: • DIE • SCHEEP • GAAT • MOET • MEEVAREN • / • MCMXLV •, zeilschip

Door Kees de Kat

UITERST ZELDZAAM

Slechts ca. 10 exemplaren vervaardigd.