Voorzijde: Int Vreeden Júbel Jaer op Júly 30. net. wert Amsterdam berendt vant S’prinsse volck beset, verlaten 4. Aúgusty 1650, Vrijheidshoed en hand met brandend hart in de wolken, tekst eronder: Ons hert en hant is voor het lant., hieronder gezicht op de Amsterdam en de Amstel met schepen
Keerzijde: Uyt Hecktors 2. Rodt, wert Amstels Staet gedaght. By dit haer Silver lodt, Uyt haer versúymde Wacht. 1652 in May, gehelmde ruiter in uniform met speer, zwaard en
Nederlands wapenschild

ZEER ZELDZAAM

Deze penning is vervaardigd van het zilver afkomstig van boetes wegens verzuim van de schutterij 2e brigade genaamd ‘Hector’s 2de Rodt’. Beloningpening voor de Amsterdamse schutters na de belegering van die stad in 1650.

Gekocht op veiling Jacques Schulman 23 november 1932 voor f 35,-