Voorzijde: PVGNO PRO PATRIA, gekroonde leeuw met zwaard en stadswapen
Keerzijde: SCHVTTERS PENNING 1651, gekruiste musketten tussen LEY – DEN