Voorzijde: DE VREEDE GODS MET LIEFD. GEPAARDT IST SCHOONSTE PRONKIUWEEL OP AARDT*, Caritas groep uitgebeeld als zittende vrouw met drie kleine kinderen, waarbij linker kind stokje vasthoud waaraan een omhoogvliegende duif met lint vastzit, geheel binnen eikenkrans
Keerzijde: DE HUWLYKS BANT NOOYT VASTER BONDT ALS DAARMEN LIEFD EN VREEDE VONDT *, binnen lauwerkrans geven jonge vrouw en man elkaar de rechter hand, op achtergrond staande cupido met olijftak, in afsnede: De liefde blint het / al verwindt

Naar Pieter van Abeele

Gegoten, gedreven en gebruneerd. Wapentje van Amsterdam en meesterteken B in rand.

ZELDZAAM