Voorzijde: IN DEN ECHTEN BANT MET LIEFD’ EN TROUW, KROONT GODT DOOR ZEGEN MAN EN VROUW, man en vrouw reiken elkaar de hand daarbij een brandend hart omvattend, daaronder een oningevulde cartouche
Keerzijde: HIER BINT DE HEIL’GE VREE DEN BRIT, EN BATAVIER, DE WERELT EER’T VERBONT, EEN VREEZ’ER KRYGSBANIER, Brittania, Pax en de Nederlandse maagd

Naar Wouter Muller

Zilveren gegoten, geciseleerde en deels gebruneerde plaquettepenning

Ex. Schulman 23 november 1932, gekocht voor F 95,-