Voorzijde: DEVS . FORTITVDO . ET . SPES . NOSTRA, oorlogsschip varend naar rechts
Keerzijde: MO . NO . ORDIN . WEST . FRISIAE 1716, gekroond wapen, gesplitste waardeaanduiding aan weerszijden

ZELDZAAM