Voorzijde: gekroonde pauw met wapenschild van Oostenrijk-Bourgondië op de borst
Keerzijde: gekroond wapenschild op stokkenkruis