Voorzijde: IN DEO EST SPES NOSTRA, gekroond wapenschild van Gelderland
Keerzijde: D. / GEL / RIÆ / 1759 / mmt geknotte boom met loot, geheel binnen rococolijst