Voorzijde: hoofd Ceres naar links, Cornucopia behind right
Keerzijde: gekroonde eikentak tussen waardeaanduiding

MISSLAG / ERROR STRIKE